Van uitkering naar werk. Wat zijn de succesfactoren bij de begeleiding ?

Van uitkering naar werk gaat over de dingen die goed werken, over professionaliteit,  lef en anders doen van cliënten, management en medewerkers. Ik schrijf dit artikel uit liefhebberij voor het vak en nodig van harte uit om aan te vullen met eigen positieven ervaringen. Ja, positieve, want we weten allemaal wat niet werkt, maar zoals we in de trainingen zeggen” wat je aandacht geeft dat groeit”. Deel één noemt de organisatie. Dit deel twee gaat over de begeleiding.

van-uitkering-naar-werk-succesfactoren-voor-de-begeleiding-sociale-diensten

 

Dit artikel is gevoed door de dagelijkse praktijk en de ervaringen van dingen proberen. Puntsgewijs zal ik in twee artikelen de succesfactoren over ‘van uitkering naar werk’ weergeven. Met ons bedrijf Ik Verander begeleiden wij sinds 2009 mensen vanuit een uitkering naar zelfstandigheid. Wij hebben onder andere een bijdrage mogen leveren aan het succes van de Gemeente Zoetermeer, die vijf jaar op rij categorisch de hoogste uitstroom van mensen naar werk realiseerde.

Van uitkering naar werk, succesfactoren bij de begeleiding. Aansluiten bij de behoefte van de klant geeft het beste resultaat.

 • 1.  Alle medewerkers die bij de klant zijn betrokken ( het team ) kennen alle re-integratie producten bij naam, inhoud en betekenis.
 • 2. Alle medewerkers denken en handelen vanuit de principes van Hostmanship  klik HIER voor meer informatie over hostmanship.
 • 3. Er wordt nog steeds geroepen in de organisaties: ” de klantmanager heeft de regie”. Dit is procesmatig vanuit de instelling gedacht en is in de praktijk een gevaarlijke veronderstelling gebleken. Want de klant heeft de regie en alléén daar liggen mogelijkheden.
 • 4. De verkennende gesprekken over de doelmatigheid worden uitgevoerd door een medewerker die een coach opleiding heeft gehad. De verkennende gesprekken over rechtmatigheid worden uitgevoerd door een medewerker die een sociaal juridische achtergrond heeft.
 • 5. De vraag van de begeleider aan de klant is uitdagend: “wat heb jij nodig ?”
 • 6. De houding van de begeleider naar de klant is dienend: hoe kan ik jou faciliteren ?
  Want denk op z’n minst: door de klant heb jij een inkomen.
 • 7. De keuze van de begeleiding wordt bepaald door gerichte informatie uit de gesprekken en een meting.
 • 8. Klantgericht denken betekent: wat bieden wij specifiek deze klant zodat zij uit de ongewenste situatie kan komen. Dit staat tegenover instellingsgericht denken, dat gaat over zaken zoals: we hebben nog uitkeringsgerechtigden nodig om dit traject te vullen.
 • 9. Empowerment is bij aanvang belangrijker dan een sollicitatietraining.
 • 10. Een sollicitatietraining bestaat uit losse workshops. Alle workshops hebben drie componenten: Empowerment, Praktische informatie en Actie. (EPA)
 • 11. De klant houdt haar vaste begeleider uit het team tijdens het proces.
 • 12. Duidelijk grenzen aangeven. De klant heeft haar prioriteiten en zal deze ook reëel moeten aanpassen aan het kader van een uitkering.
 • 13. Geef inzicht in plaats van een maatregel. Een maatregel betekent in veel gevallen het falen van de organisatie bij de begeleiding.
 • 14. De basis van iedere succesvolle begeleiding is het opbouwen van een kansrijke mindset.
 • 15. In de begeleiding wordt aandacht gegeven aan gezondheid volgens EP, zie punt 10. Bijvoorbeeld: inzicht geven in het verschijnsel stress, een Mindfulness oefening uitleggen en samen doen en de uitdaging om deze dagelijks thuis uit te voeren.
 • 16. De medewerkers van het team hebben hun eigen kwaliteiten en achtergrond. Zij versterken de positie van de klant door de specifieke kwaliteiten te kennen van hun collegae en deze onderling in te zetten voor de klant.
 • 17. Het team staat open voor feedback op persoonlijk handelen en medewerkers geven elkaar ook die feedback.
 • 18. Aan iedere klant wordt gevraagd: ” wat vond je van de begeleiding en heb je tips voor ons”  Deze tips worden gebruikt om de aanpak te verbeteren.

 

netwerken met linkedin

Van uitkering naar werk, voorwaarden voor succes.

Deze succesfactoren zullen bij de vakgenoot overkomen als vanzelfsprekend en zijn geen nieuws onder de zon. Wat daarbij opvalt is dat de materie niet ingewikkeld is, maar de uitvoer in de praktijk wel. Want succesfactoren staan niet op zichzelf. Zij versterken elkaar en brengen pas het gewenste succes op het moment dat zij allen worden toegepast.

Praktijkvoorbeeld: een klant volgt een sollicitatietraining die gaat over de praktische zaken zoals netwerken, sollicitatiebrief schrijven, een kansrijk CV maken etc. Zijn gevoel bij de situatie van werkzoekend zijn zit meer in de energie van werkeloos zijn,  dan aan de kant van werkvinder. Dit op basis van zijn lage zelfbeeld dat ontstaan is door al een half jaar afhankelijk te zijn van een uitkering.

De uitwerking: het is niet zinvol om een klant een sollicitatietraining te geven die gaat over praktische sollicitatievaardigheden zolang deze klant niet het gevoel heeft dat hij daadwerkelijk weer aan het werk kan komen. Er zal eerst door het team aandacht gegeven moeten worden aan de ontwikkeling van een kansrijke mindset, alvorens een sollicitatietraining en bemiddeling naar werk worden ingezet. Want iemand die gaat solliciteren en niet in zichzelf gelooft, maakt geen kans. En op dat punt iemand een maatregel geven omdat hij  ‘bewust’ het gesprek heeft verbruid, zorgt er helemaal voor dat hij ook bij de volgende pogingen geen kans maakt.

Lees ook: Van uitkering naar werk. Wat zijn de succesfactoren voor de organisatie ?

Ik Verander geeft advies over de aanpak, verzorgt trainingen voor personeel en hun klanten en ontwerpt succesprogramma’s die organisaties zelf kunnen uitvoeren. Onze kennis over wat echt werkt, komt uit de praktijk.  Neem met ons contact op voor meer informatie.  Contact.