Van uitkering naar werk. Wat zijn de succesfactoren voor de organisatie ?

van uitkering naar werk

Van uitkering naar werk gaat over de dingen die goed werken, over lef en anders doen van cliënten, management en medewerkers. Ik schrijf dit artikel uit liefhebberij voor het vak en nodig van harte uit om aan te vullen met eigen positieven ervaringen. Ja, wij kiezen bewust voor het positieve,  want we weten allemaal wat niet werkt, maar zoals we in de trainingen zeggen” wat je aandacht geeft dat groeit”.

 

van uitkering naar werk

Dit artikel is gevoed door de dagelijkse praktijk en de ervaringen van dingen proberen. Puntsgewijs zal ik in twee artikelen de succesfactoren over ‘van uitkering naar werk’ weergeven. Met ons bedrijf Ik Verander begeleiden wij sinds 2009 mensen vanuit een uitkering naar zelfstandigheid. Wij hebben onder andere een bijdrage mogen leveren aan het succes van de Gemeente Zoetermeer, die vijf jaar op rij categorisch de hoogste uitstroom van mensen naar werk realiseerde.

Van uitkering naar werk, succesfactoren organisatorisch. Het ontwikkelen van een ‘ons gevoel’ met slimme personele- en logistieke combinaties.

1

Alle medewerkers die bij de klant zijn betrokken kennen alle re-integratie producten bij naam, inhoud en betekenis.

2

Alle medewerkers denken en handelen vanuit de principes van hostmanship  klik HIER voor meer informatie.

3

Alle medewerkers ( hierna ‘het team’ genoemd) die bij ontwikkeling de klant zijn betrokken werken in dezelfde ruimte. Dus klantmanagers doelmatigheid, werkmakelaars, job coaches, werkgevers servicepunt medewerkers, uitzendbureaus en andere derden die soms aanschuiven, werken bij elkaar.

4

Alle informatie rondom een klant is direct beschikbaar en veranderingen in de arbeidsmarkt is voor iedereen actuele kennis.

5

Er wordt geregistreerd in één klantvolgsysteem waarin alles wordt vastgelegd rondom werk en re-integratie. Los van het uitkeringssysteem.

6

Er wordt tijd gemaakt om de klant echt te leren kennen in een persoonlijk gesprek, zodat de juiste keuze van begeleiding van uitkering naar werk kan worden gemaakt.

7

De keuze van een re-integratie aanpak wordt gemaakt op basis van een meting en een gesprek over mogelijkheden. Dit gesprek vindt apart plaats, geheel los van de inventarisatie bij de intake voor de uitkering.

8

Het team komt iedere week een uur bij elkaar voor het klantoverleg  en spreken de vorderingen en behoeften van alle klanten door.

9

Het team houdt tweemaandelijks een intervisie bijeenkomst om scherp en energiek te blijven en een denktank te blijven voeden.

10

Twee keer per jaar houdt het team een evaluatie over de aanpak en samenwerking en stelt het programma bij.

11

Het management geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Met ruimte bedoel ik vertrouwen en feitelijke tijd om zaken uit te proberen in de praktijk.

12

Workshops, coaching en training rondom het vinden van werk worden uitgevoerd in hetzelfde gebouw of op korte loopafstand, zodat de klanten direct bezocht kunnen worden als nieuwe kansen op vooruitgang zich voordoen, er iets voor de klant gefaciliteerd kan worden of belemmeringen direct kunnen worden besproken.

13

De ruimtes voor training zijn voorzien van vaste computers en een presentatie scherm met internet verbinding.

14

Workshops, coaching en trainingen worden gegeven door daarvoor opgeleide medewerkers die geen andere functie in de organisatie hebben.

15

Er wordt gebruik gemaakt van een flexibele schil in het team, om zo de begeleiding divers en inspirerend te houden.

16

Er is heel de dag door een aanspreekpunt voor de klant m.b.t. het vinden van werk.

van uitkering naar werk kan alleen bij samenwerken

Van uitkering naar werk, voorwaarden voor succes.

Deze succesfactoren zullen bij de vakgenoot overkomen als vanzelfsprekend en geen nieuws zijn onder de zon. Wat daarbij dus opvalt is dat de materie niet ingewikkeld is, maar de uitvoer in de praktijk wel. Want succesfactoren staan niet op zichzelf. Zij versterken elkaar en brengen pas het gewenste succes op het moment dat zij allen worden toegepast.

Praktijkvoorbeeld: een klant krijgt een uitkeringsintake waarbij de nadruk ligt op rechtmatigheid. Door de beperkte tijd die de intaker krijgt voor een gesprek,  wordt er vervolgens maar vijf minuten over doelmatigheid gesproken. Op basis hiervan wordt een begeleiding bepaald.

De uitwerking: het is niet mogelijk om in zo een korte tijd voldoende indruk te krijgen van een klant om een effectief traject naar zelfredzaamheid in te zetten. Dit is één van de oorzaken waardoor er in de praktijk klanten stranden in een traject. Er is niet voldaan aan punt 6 en 7

Lees ook: Van uitkering naar werk. Wat zijn de succesfactoren voor de begeleiding ?

Wijswerk  geeft advies over de aanpak, verzorgt trainingen voor personeel en hun klanten en maakt succesprogramma’s die organisaties zelf kunnen uitvoeren. Onze kennis over wat echt werkt, komt uit de praktijk. Neem gerust  met ons contact op voor meer informatie.