Project Opstap voor vergunninghouders. Participeren met plezier bij Wijswerk

project opstap voor werk en werktaal bij inburgering

Project Opstap voor vergunninghouders zet mensen in beweging

Project Opstap voor vergunninghouders brengt mensen bij zichzelf en bij werk. Opstap voelt als vertrouwd, geeft mensen overzicht en een zetje de kansrijke kant op. Opstap staat voor Ontwikkeling, Participatie en Activering. Opstap is een project dat al heeft gedraaid bij gemeenten en vormt een totaalaanpak om mensen die bezig zijn met de integratie te begeleiden naar participeren in de samenleving

Opstap is ook: integreren met fun

Het Opstap project zit vol met energie en verrassende elementen. Want succes begint bij een goed gevoel. Opstap richt zich dan ook op wat je denkt, voelt en doet en wat dat voor invloed heeft op de wereld zoals jij die beleefd. Ervaren en beleving veranderen mensen. Het raakt mensen in wie ze zijn en wakkert een kansrijk gevoel aan.

Opstap is praktisch gericht. Dus de participatieverklaring wordt omgezet in DOEN

Met kennis moet je wat kunnen doen. Zo hebben wij een veiligheidstraining , aangepast en geïntegreerd in een van de thema’s van Opstap. Omdat vergunninghouders dan aan werkgevers kunnen laten zien dat ze werknemersvaardigheden bezitten. Zo weten zij hoe hoe veilig te kunnen werken. Vervolgens kunnen deze nieuwkomers een start maken.

Gaat het steeds beter met de taal, dan kan er na Opstap ook een door ons aangepaste training voor VCA certificering gevolgd worden. Of in samenwerking met onze partner VCA Nederland kan een VCA examen in het Arabisch worden gedaan. Zodat ze kunnen starten bij een bedrijf en verder hun Nederlands gaan verbeteren.

Opstap kan confronteren

Want soms wordt er, met een positieve intentie, een spiegel voorgehouden. Mensen gaan ontdekken dat ook zij invloed uitoefenen op wat ze in Nederland meemaken. En dat is niet altijd te verklaren onder het mom van een andere cultuur of de taal niet voldoende beheersen.

Opstap is natuurlijk TAAL.

Mensen volgen al taalles en spelenderwijs leren ze bij Opstap woorden die bij  presenteren, organiseren en werken horen. Werk Woorden. Geluid maken zodat je wordt herkend voor de mens die je bent en de kwaliteiten die je hebt.

Opstap voor vergunninghouders

Nodig Opstap eens uit

Opstap. ontzorgd de gemeentelijke sociale diensten bij hun taakstelling om vergunninghouders te begeleiden. Wij zijn van Wijswerk en wij beseffen dat het niet om ons, maar om de mensen en de organisaties gaat. Werk je bij een gemeentelijke sociale dienst of ben je betrokken bij de ontwikkeling van vergunninghouders en wil je méér ?  Nodig dan  Opstap eens uit. Lees HIER meer over dit project

Opstap biedt:

– veel ervaring
– rust en stabiliteit
– vrolijkheid en goede zin
– begrip en consequentheid