Gebruik het vakantiegevoel voor jouw succes

Tijdens vakanties voelen we ons heerlijk en dit gevoel willen we graag vasthouden. Zodra we thuis zijn verdwijnt het vakantiegevoel in de bezigheden van alledag. Dat is jammer

Gevoel = patroon

Een maandag voelt anders aan dan een vrijdag. Terwijl beide dagen misschien voor jou een werkdag zijn. Een schrijfster zet op een zondagochtend in haar tuin een geweldig verhaal op papier en zit drie dagen daarna s’middags op het strand omdat ze er zin in heeft. Een vertegenwoordiger raakt zondagmiddag al in een down stemming  omdat hij maandag weer het werk moet gaan doen dat hij niet meer leuk vindt.

Hoe wij ons op welke dag voelen komt van binnenuit en is meestal een onderdeel van een patroon dat zich gedurende  jaren vast in ons heeft verankerd. Dit wordt een patroon van dezelfde acties op bepaalde dagen doen die dezelfde bijbehorende gevoelens oproepen.

Het vakantiegevoel

In de vakantieperiode zijn we een groot gedeelte van dat patroon kwijt omdat er minder dingen op een bepaalde tijd moeten gebeuren. Bij de afzonderlijke dagen ontstaat daardoor al een heel ander gevoel. Zij lijken meer op elkaar en de beleving is dat tijd sneller gaat. Het ritme bepaal je zelf en het is gemakkelijker andere keuzes te maken op het moment dat je het niet zo naar je zin hebt.

energiegevers maken ga de natuur in

Een gevoel van verandering

Bovendien werkt vakantie stimulerend, vooral als je in die vakantie buiten je gewone omgeving bent. Je aandacht gaat uit naar nieuwe dingen die jou weer inspireren om op een andere manier de wereld om je heen te zien. Vanuit nieuw perpectief kan het gebeuren dat je besluit om thuis de dingen anders te gaan doen.

Het patroon

Eenmaal thuis aangekomen kunnen we het vakantiegevoel misschien nog twee dagen vasthouden en vallen we terug in ons geconditioneerde patroon. Met een weemoedig gevoel denken we terug aan de optimistische stemming die zo krachtig leek op het moment dat we weg waren van alles.

Vakantie energie

Men zegt dat je na de vakantie weer teruggaat naar de realiteit, er moet geld verdient worden en dat is zo. Het is tevens zo dat de vakantie ook een onderdeel uitmaakt van jouw realiteit. Die realiteit, die maak jij…… op jouw unieke wijze. De zondag is voor de schijfster een scheppende realiteit en voor de vertegenwoordiger een realiteit van onrust. Beiden wensen dat de vakantie energie langer duurt dan twee dagen omdat die energie het gevoel dat ze zoeken sterker heeft gemaakt.

vakantiegevoel begrippen.001

Kies een andere realiteit

Wees bij je volgende vakantie je bewust van waardevolle positieve  gevoelens. Geef deze gevoelens direct een naam, zoals de voorbeelden die je hiervoor hebt gezien. Op het moment dat je die gevoelens hebt benoemd, dan heb je de blauwdruk te pakken voor jouw nieuwe dagelijkse activiteiten. Ga in de vakantie nog activiteiten bedenken die jou dit gevoel geven en laat je daarbij niet tegenhouden door de innerlijke weerstand die hoort bij het patroon van jouw ‘niet vakantie realiteit’.

shinrin Yoku overviel mij in Nepal

Maak in de vakantie omgeving een foto die jou precies het gevoel geeft dat je zoekt. Bepaal in de vakantie vervolgens ook nog de eerste stapjes die je kunt gaan zetten op het moment dat je weer thuis bent.

Zet je vakantiegevoel om in acties

Eenmaal thuis zet je de stapjes in een planning en begin je direct met de uitvoer daarvan. Kijk bij het opstaan eerst naar de vakantiefoto en voor het slapen gaan ook. Visualiseer daarbij de gewenste situatie en voel hoe goed dit voor jou is. Hiermee heb je al het oude patroon doorbroken en ondanks het feit dat het in het begin lijkt alsof er niets is veranderd, heb je een nieuwe life changing Energy in je leven toegelaten die jouw realiteit van binnenuit al aan het veranderen is.

Een Haiku voor jou

Haiku vakantiegevoel.001