Niet nemers maar gevers maken het tot de top

Niet duwers maar gevers maken het tot de top

Hoe gevers toch uiterst succesvol kunnen zijn

Word een winnende gever, het voelt beter en maakt de kans op succes groter.

De algemene gedachte is dat niet de gevers, maar de medogenloze duwers, die alleen maar bezig  zijn met hun eigen gewin het sneller tot de top maken. Duwers die een spel spelen om bij iedere gebeurtenis er voor hunzelf beter uit te  komen waarbij ze geen rekening houden met de gevoelens en belangen van anderen. Het beeld dat het vooral de duwers zijn die de top bereiken binnen een organisatie en niet de Gevers die aan anderen denken, dat beeld klopt niet. ( Bron: het boek  Give and Take door Adam Grant ).

Adam Grant, een organisatiepsycholoog heeft een onderzoek gedaan dat uitwijst dat aardige mensen, en niet de achterbakse ellebogen duwers, eerder bij de finish zijn.Zelf probeert Grant zoveel mogelijk gul en niet-egoistisch te zijn en zijn onderzoek beschrijft dat, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, de mensen die juist in eerste instantie aan anderen denken het sneller bereiken tot de top.

3 Typen werknemers, wie ben jij ?

De mensen op de werkvloer worden door Grant in drie typen verdeeld: Nemers, aanpassers en gevers. Nemers stellen hun persoonlijke belangen voorop. Aanpassers, de grootste groep, gaan uit van eerlijkheid en een balans in het geven en nemen. ” Ik help jou en op een gegeven moment help jij mij “. Gevers daarentegen  laten gedrag zien waarin zij bezig zijn met de belangen van anderen, zonder de verwachting er iets terug voor te krijgen.

Je vermoedt nu misschien dat gevers, alhoewel geweldige mensen, door een gebrek aan ellebogenwerk, in de harde zakenwereld op de bodem achterblijven. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar het onderzoek wijst ook uit dat gevers zowel op de bodem als op de top zitten  in de organisatie, met de nemers en aanpassers in het midden.

Rechtvaardigheid

Grant suggereert dat nemers op de korte termijn weliswaar succes boeken, maar uiteindelijk aan het kortste eind trekken. De meeste mensen gaan, vanuit een gevoel van rechtvaardigheid, er prat op de egocentrische nemers te straffen die zich ten koste van anderen naar boven hebben gewerkt.

Gevers creëren ook het gevoel dat zij handelen voor het goede gemeenschappelijke doel en dat houdt hun omgeving gemotiveerd en geeft voldoening voor allemaal.

Tips voor winnende gevers

Hoe zit het dan met de gevers beneden aan de organisatie ? Die het , ondanks hun positieve instelling niet redden? Grant heeft hier een theorie over.

1. De winnende gevers weten hoe ze moeten geven, zonder trekpoppen te worden. Zij geven zonder touwtjes en verplichtingen en weten en geven hun grenzen aan is zodat ze wel hun doel bereiken.

2. Zij geven niet al hun energie in korte tijd aan een paar mensen, maar verdelen het geven beetje bij beetje, verspreidt in tijd, over een grote groep.

3.Gevers die al hun energie weggeven, vaak aan een paar mensen, verliezen aanzien van hun omgeving. Doordat zij geen grenzen aangeven wekken zij een verwachtingspatroon dat steeds lastiger wordt om aan te voldoen. Zij komen terecht in de z.g. Dramadriehoek.

In een organisatie is het belangrijk om de nemers te vervangen door gevers. Nemers hebben teveel negatieve impact die drie keer zo trek kan zijn in invloed op de sfeer dan een gever.

cv tips blijf bij jezelf

Herken bij jezelf wat er gebeurt

Wat je uitstraalt, dat krijg je terug uit je omgeving. Ben je een gever en merk je dat je gepasseerd wordt door je omgeving en respect en aandacht verliest? Dan ben je misschien een verliezende gever en doe je iets voor jezelf niet effectief. Dit is niet goed of fout, het is belangrijk om dit bij je zelf te herkennen en het van jezelf te erkennen.

Als gever kun je alleen maar succesvol zijn als je ook bezig bent met je eigen behoeften en ambities in plaats van “zelf-loos” te zijn en je alleen maar in te spannen om via geven aardig gevonden te worden of dit te doen vanuit een gevoel dat alleen anderen belangrijk zijn.. Ben je een nemer die geen rekening houdt met anderen, dan houden anderen op den duur ook geen rekening met jou. Als een nemer op een hogere functie komt, dan kan deze zich succesvol voelen, maar met de negatieve energie die deze persoon uitstraalt, krijgt hij niet de medewerking van de andere mensen in de organisatie.

Wees een gever, zonder jezelf voorbij te gaan.