Vergeven geeft ruimte in jezelf

Vergeven is heel moeilijk, maar de beloning is groot. Photo by Rob Houdijk

Vergeven of …. hoe je geen last meer hoeft te hebben van negatieve ervaringenwww.wijswerk.nl Ruimte zoeken

Vergeven geeft ruimte in jezelf. In ons leven maken we situaties mee waarin we ervaren dat anderen ons iets hebben aangedaan. Als deze persoon dat heeft gedaan om ons te kwetsen en pijn te doen, dan heeft zo een actie extra negatieve invloed op ons leven. Vooral als schade blijvend is en je er iedere dag aan wordt herinnerd. Woede, frustratie, irritatie, verdriet, minderwaardigheid of wrok zijn emoties die vaak jaren na het voorval nog springlevend zijn. Dit is niet goed, niet fout, het is wat met mensen gebeurt. Als we kunnen vergeven, dan is de beleving van die ervaring er nog wel, maar wordt deze langzamerhand minder sterk.

Vergeven betekent niet goed vinden of accepteren  

Wilma, de naam is fictief gemaakt, vertelde mij dat het maar niet lukte om het leven te creëren waarin zij zich goed voelde. Zij had al 20 jaar lang administratief werk gedaan, twee gebroken relaties achter de rug waarbij de mannen in haar leven zich op den duur autoritair gingen opstellen en ze had het gevoel dat ze iets anders moest doen, maar wat ? Tijdens de coaching en het werken met oefeningen kwam naar voren dat het diepe gevoel dat zij al die tijd met zich mee droeg, een gevoel van minderwaardigheid en boosheid was.

Toen ze jong meisje was had haar vader het gezin met een militaire precisie geleid. Haar moeder was overleden toen ze vijf was en zij werd op die leeftijd al ingeschakeld om van alles in het huishouden te doen. Zij kreeg niet de ruimte om kind te zijn.  Van alle broertjes en zusjes, was zij degene die later op jonge leeftijd de rol van moeder op zich nam. Ze was niet eens de oudste.  Zelfs in de vakanties moest zij alles regelen. Twee broers mochten studeren, zij niet. Geld voor kleding, leuke dingen, het werd niet aan haar besteed. (Second Hand Rose)  Het kwam niet in haar op om tegen te stribbelen. Er was geen ruimte voor haar behoefte, haar toekomst en ook de schoolkeuze werd door haar vader bepaald. Zij was niet belangrijk. Op haar 20e jaar vluchtte ze haar eerste huwelijk in om van thuis weg te zijn. En nog was er geen ruimte, geen ruimte voor zichzelf en geen ruimte voor groei.  Ondanks dat ze weg was van huis, kwam die ruimte niet. Want ook al verander je de externe omstandigheden, je neemt jezelf altijd mee. En onbewuste processen hielden haar situatie in stand.

Onbewust van eigen invloed

Toen duidelijk werd dat onderliggende diepe negatieve gevoelens in haar onderbewustzijn haar levenspad bepaalden, was ze verbaasd. Een belangrijke stap voor haar bleek te zijn haar vader te vergeven. Eerst probeerde ze de situatie af te zwakken, een vader zonder echtgenote, een groot gezin…. En dan kwam er toch weer het gevoel van oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, boosheid; waarom zij ?  Het woord vergeven riep in het begin veel weerstand op. Vergeven had voor haar een betekenis van afzwakken, het goed vinden of uiteindelijk accepteren wat er is gebeurd.

Dit is echter niet vergeven en zal je ook niet bevrijden van die belemmerende emoties. Het gaat om jou Vergeven betekent allereerst jezelf vergeven, vergeven doe je om jezelf weer ruimte te www.wijswerk.nl Ruimtegeven. Wat de ander jou heeft gedaan, beïnvloed nu nog steeds je leven. Vergeven doe je voor jezelf door de niet geuite emoties te herkennen en ze vrij te laten. Wilma vond het erg moeilijk om na het benoemen van alle negatieve gevoelens deze negatieve gevoelens vrij te laten;  ze waren on-bewust ook een patroon en houvast in haar leven geworden. Maar ze herkende ook dat deze energie haar blokkeerde en dat ze uiteindelijk zelf het leven waar ze niet tevreden over was daardoor steeds aan het rust in je was.

Loslaten

Loslaten betekende in dit stadium van het proces voor haar nog steeds goed vinden zoals haar haar vader had behandeld. Ze kreeg vervolgens inzicht hoe het kwam dat de twee echtgenoten in haar leven net als haar vader haar koeioneerden. Het ging om haar en zij kon het nu veranderen. Zij was de enige di er wat aan kon doen. Niemand kon het voor haar doen. Vanuit die gedachte ging ze aan de slag met onderstaande oefening.

Oefening: vergeef en ga verder

stel vast dat je boos en ……. bent.

Herken en benoem het benoem de pijn die is ontstaan benoem zonder oordelen de angst en de twijfel die gecreëerd is

stel vast zonder oordelen welke rol jij hierin hebt gespeeld en hoe je dit hebt laten voortduren

bedenk wat je graag gewild had en niet kreeg.

Bekijk de situatie van de  ander, waar deze mee te had laat gaan

vergeef jezelf laat gaan en vergeef de ander

De laatste stap van de oefening kon Wilma wel zeggen maar nog niet voelen, deze kostte wat meer tijd. Wilma merkte wel direct dat er weer plaats kwam voor positieve gevoelens en het leek wel of er iets in haar verschoven was. Zij kan sindsdien onderstaande affirmatie voelen als kansrijk en verwachtingsvol:

Ik stop geen energie meer in twijfel, negativiteit en zelfverwijt over wat voorbij is.
Ik gun mijzelf een vrij en gelukkig leven.
Iedere stap die ik vanaf nu zet brengt iets positiefs voort.
Ik deel mijn positieve energie met anderen en krijg weer nieuwe vrienden en ideeën voor mijn toekomstige werk.
Ik ben dankbaar dat ik er ben en trots op mijzelf.
Ik heb iets toe te voegen aan de wereld. 

Vervolgens ging zij de toekomst die zijn wenste gestalte geven met het creatief visualiseren. Hierin ging zij precies aangeven wat zij met wonen, vrienden, partner, kinderen, werk, ontwikkeling en ontspanning wilde. Zo stapte zij vanuit een onbewuste situatie met vastzittende negatieve energie uit het verleden, naar een vrij scheppend en waardevol gevoel waar zij iedere dag bewust mee aan de slag ging. Daardoor kwamen er positieve gebeurtenissen en mensen op haar pad.

www.wijswerk.nl Vergeef.028