Vertrouw op je gevoel bij beslissingen

bij beslissingen eerst je gevoel raadplegen

” Vertrouw op je gevoel ” wordt er gezegd maar dit wordt weinig gedaan. We hebben een beetje afgeleerd om vanuit ons gevoel te leven en dat is jammer

In jou is een stroom die alles weet

Sta je voor een belangrijke beslissing, ga dan vooral af op je gevoel. Gebruik het logische denken voor de uitvoer of het verzamelen van informatie.

In de praktijk analyseren we wat af, terwijl het antwoord al in ons zit. Een herkenbare eigenschap bij succesvolle mensen is dat ze snel beslissingen nemen en niet op deze beslissing terugkomen. Ze hebben hun keuze gemaakt en nemen de verantwoording hiervoor en zeggen” laten we het gaan doen”.

je gevoel vertelt je of je god zit Vertrouw op je gevoel

Vertrouw op je gevoel wordt vaak gezien als zweverig

Vertrouw op je gevoel roept bij rationeel denkende mensen een afwijzende reactie op. Omdat zij hebben geleerd te vertrouwen op resultaten vanuit het denken en analyseren. Dit is tenminste aanwijsbaar terwijl het gevoel niet zichtbaar is. Wat onzichtbaar en niet feitelijk is, gebruiken ze niet en is zweverig .

 

Zowel het gevoel als het denken zijn beide waardevol. Gebruik wel de goede volgorde.

Mensen die hun intuïtie gebruiken bij het nemen van beslissingen sparen veel tijd uit en ervaren dat ze betere keuzes maken. Zij gebruiken het rationele denken voor doelen stellen en stappen bepalen om deze te bereiken. Zij leven meer in evenwicht. Het mannelijke doen dat gaat over beïnvloeden en actie is dan in balans met de vrouwelijke kant. Deze vrouwelijke kant is bewustzijn, energie, intuïtie en meebewegen.

“fouten maakte ik alleen als ik er niet naar luisterde”
Oprah Winfrey

Oprah is op dit moment en van de meest invloedrijke vrouwen ter wereld. In een van de artikelen Vertrouw op je gevoeluit haar O Magazine beschrijft zij dat haar succes te danken is aan het luisteren naar haar intuïtie. Zij is zich bewust van haar onderbuikgevoel en heeft dit ontwikkeld tot een sterk gevoel. Een gevoel dat zij ervaart in heel haar lichaam. Het is voor haar meer dan een innerlijke  stem. Zij omschrijft het als ” een  fluisteren onder de oppervlakte van je wezen. ” Zij zegt ook: ” Alle dieren hebben het en wij zijn de enige schepsels die het ontkennen en negeren. ”  Haar tip is: vertrouw op je gevoel.

Oprah en de wet van aantrekking

Oprah is ook bekend geworden door haar programma’s die gaan over de wet van aantrekking ( Law of attraction ).  Ook van de serie met Eckhart Tolle over het NU en` a new Earth” die gaan over bewustwording van de universele energie en die wereldwijd miljoenen kijkers bereikte. Net als bij jouw onderbuik gevoel, dat een volkomen NATUURLIJK iets is, gaat vertrouwen op je gevoel over het aansluiten op universele energie.

Leven in de drukte van je hoofd, dat is niet effectief

De mensen die wij hebben begeleid naar succes hebben weer ervaren dat ze meer zijn dan de drukte in hun hoofd. Dit herkennen vraagt om een emotionele intelligentie zoals die beschreven is door Daniel Goleman. Hij stelt dat het herkennen en toepassen van emotionele vaardigheden belangrijker is voor succes dan de rationele benadering.

Herkennen kun je doen vanuit mindfulness  waarbij je ontdekt dat er meer is dan alle bewegingen in je hoofd. Als je meer gebruik wilt gaan maken van jouw intuïtie om beslissingen te nemen, dan is het noodzakelijk dat je de drukte in je hoofd herkent. Vervolgens kun je deze  bekijken voor wat ze is: drukte in je hoofd. Dan komt er ruimte en de stilte die nodig is om jouw intuïtie te ervaren en verder te ontwikkelen.

Samenvattend:

Je gevoel gebruiken voor het besluit
Je mind gebruiken om het uit te werken