Via creatief visualiseren met een team doelen halen

cursus creatief visualiseren met een team

Creatief visualiseren met een team

Creatief Visualiseren betekent je voorstellen hoe de gewenste situatie eruit ziet en daar bewust energie aan geven. In plaats van de aandacht te richten op de huidige situatie, richt je de energie en daarna de acties op wat je wilt realiseren. Creatief visualiseren met een team is het meest krachtige middel om een gezamenlijk doel te halen. Daarbij gaan de teamleden hun gezamenlijke doel beeldend maken en hier iedere dag energie aan geven.

ia-creatief-visualiseren-met-een-team-doelen-halen-cursus-creatief-visualiseren-voor-teams

Alleen al het dagelijks zien van een beeldende voorstelling, bijvoorbeeld een visionboard, poster of het doel uitgeschreven, maakt dat er meer positieve energie naar het doel gaat. Daarnaast zorgt kennis over de krachtige werking van het proces en de synergie van de teamleden ervoor dat de dingen lukken volgens de wens van allemaal.

Creatief visualiseren werkt voor alles: een nieuw clubgebouw, gezamenlijk de omzet halen, succes voor een nieuw product, een positieve boost aan het team geven of het realiseren van een afdelingsdoel. 

cursus-creatief-visualiseren-met-een-teamHet proces verloopt via: Energise, Create en Inspire

Energise

Als lid van een team besteed je eerst aandacht aan jezelf. Wie ben jij nu, hoe voel jij je nu en wat zit er voor jezelf aan vast om het teamdoel te halen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich goed voelt op het moment dat zij haar creativiteit kwijt kan. Een ander vindt het prettig om het proces van de uitwerking te bewaken. Bij Energise stel je vast wat jouw rol is in het proces en hoe je deze rol kunt uitvoeren en je daarbij voldaan kunt voelen. Energise is het begin van het creatieve proces dat alle afzonderlijke teamleden vervolgens energie gaan geven. Je kunt pas naar de volgende stap op het moment dat iedereen de positieve vibe voelt.

Create

De volgende stap is dat je met elkaar zo nauwkeurig mogelijk gaat bepalen hoe de gewenste doelen eruit zien en je gaat met elkaar een beeldende uitdrukkingsvorm kiezen die je iedere dag om je heen ziet. Bijvoorbeeld een visionboard op je beeldscherm, een foto aan de muur of een collage in beelden  van individuele acties die samen het einddoel vormen. Als deze beelden eenmaal gemaakt zijn, maak je een afspraak hoe je met elkaar en individueel deze beelden energie gaat geven volgens de regels van het creatieve proces.

Inspire

Door creatief visualiseren met elkaar in te zetten komt er beweging in de stappen naar het doel en zullen signalen op het pad  komen waarop je geïnspireerd actie kunt ondernemen. Ook blijf je als teamleden onderling elkaar inspireren door gebruik te maken van het ochtend ritueel en elkaar mee te trekken op het moment dat het lijkt alsof er niets gebeurt. Het gevolg is het bereiken van het gestelde doel, waarna er geïnspireerd weer een ander doel bepaald kan worden.

Creatief visualiseren met een team en samen een sterke focus bepalen

Creatief Visualiseren met een team inbedden in de dagelijkse werkwijze.

Individuele topsporters gebruiken in hun voorbereiding creatief visualiseren, sportteams verzinnen rituelen die de synergie oproepen. Voor bedrijven en organisaties is creatief visualiseren een vrij onbekend fenomeen. Als individu zijn wij eraan gewend om, meestal onbewust ons te richten op wat niet lukt, in plaats van te kijken naar het gewenste doel. Om op een gemakkelijke manier doelen met elkaar te halen is er eerst op individu niveau kennis en vertrouwen nodig. In onze training ‘Creatief Visualiseren voor teams’ bouwen wij met elkaar in een aantal bijeenkomsten deze kennis uit tot een krachtige werkwijze. De volgende onderwerpen komen daarbij aan bod:

Creatief visualiseren met een team in 3 fasen:

Doe de flow en gebruik creatief visualiseren

1e Fase: Energise. Mindfulness, individuele doelen, basisprincipes van het creatief visualiseren, uitleg over het creatieve proces, individuele opdrachten.
2e Fase: Create. Vaststellen groepsdoel, de principes van De Flow, maken van De Flow, creëren van visualisaties, toepassing bepalen, leren signalen herkennen en een plan maken
3e fase: Inspire. Reageren op signalen, slimme acties inzetten, elkaar ondersteunen en doelen realiseren.

Meer weten? Klik HIER voor de contactinformatie